MODERNE KANTINE

De Pro voor uw Buro! 

Kantoorprofi uw one-stop-shop voor het bedrijf

CONTACT

Kantoorprofi België BV
Keerbaan 92
2160 Wommelgem

Tel: 03 500 45 50
Mobiel: 0478 20 96 25
Email: mail to kantoorprofi

BTW: BE 0578.903.126

Kantoorprofi bewaart als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens de persoonlijke gegevens die u haar toevertrouwt. Ze gebruikt deze gegevens om de opdrachten en bestellingen die ze van u ontvangt goed te kunnen uitvoeren. Kantoorprofi heeft een gerechtsvaardigd belang om uw contactgegevens ook te gebruiken om u te informeren per post of per mail over de diensten die ze aanbiedt en de producten die ze verkoopt al dan niet in het kader van reclamecampagnes of nieuwsbrieven en e-commerce. Indien U hiertegen bezwaar heeft, kan u dit steeds melden aan de GDPR verantwoordelijke. U kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die Kantoorprofi over u heeft opgeslagen en vragen om informatie te wijzigen of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw gegevens te laten overdragen aan een derde. De persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden zolang nodig om de opdrachten en bestellingen goed te kunnen uitvoeren en zolang verantwoord rekening houdend met onze commerciële activiteit ( klantengegevens 15 jaar). Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact opnemen met onze GDPR – verantwoordelijke: Peter Bals op het e-mail adres: kantoorprofi.be. Indien u een klacht heeft over de werkwijze van Kantoorprofi kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be

© 2023 Kantoorprofi België - Design by DVCA CONSULTING